DISCLAIMER

De disclaimer is van toepassing op de website www.mudita-yoga.nl. De website wordt beheerd door Mudita Yoga & More, een handelsnaam van Mudita Academie BV, gevestigd Schoolweg 7, 7108 BM Winterswijk-Woold. Als je gebruik maakt van de website ga je akkoord met deze disclaimer.

Algemeen

De informatie op www.mudita-yoga.nl is bedoeld om te inspireren en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Wij staan achter de teksten die zijn opgenomen op de website. Wel wordt de informatie door ons aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid. Mudita Yoga & More en/ of Mudita Academie is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op www.mudita-yoga.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom op de merknaam Mudita Yoga & More als ook op alle aangeboden informatie ligt bij Mudita Academie BV dan wel haar licentiegevers. Gebruikt beeldmateriaal op de website is met uitdrukkelijke toestemming van afgebeelde personen geplaatst, of betreft door ons aangekocht stockmateriaal.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van beeldmateriaal van onze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming door Mudita Academie BV. Gebruik van teksten is toegestaan voor niet- commercieel gebruik en alleen met vermelding van de bron.

Toepasselijk recht

Voor de website, het privacy statement en de disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing.