KLACHTENREGELING

Mudita Yoga & More als onderdeel van Mudita Academie BV streeft naar dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht je ondanks onze inspanningen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kan je een klacht indienen. Dit document bevat informatie over hoe je jouw klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenregeling willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Definities

  • Klacht: Elke schriftelijke (inclusief e-mail) en/of mondelinge uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de activiteiten van Mudita Yoga & More en/of Mudita Academie BV.
  • Klant: Elke afnemer van een dienst van Mudita Yoga & More en/of Mudita Academie BV.

Indienen van een klacht

Je kunt jouw klacht schriftelijk of per mail (Rene@mudita-academie.nl of Erica@mudita-academie.nl ) kenbaar maken. Je klacht wordt dan voorgelegd aan de verantwoordelijke partner.

Behandeling klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je klacht ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail wordt je geïnformeerd over degene bij wie je klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 2 weken te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klacht en afhandeling wordt geregistreerd en gedurende minimaal 2 jaar bewaard.

Reactie op uw klacht

Je ontvangt binnen 2 weken een inhoudelijke reactie op je klacht, tenzij er eerder schriftelijk kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan.

Wij doen er alles aan om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. Wij leggen het geschil dan voor aan de geschillencommissie van de NRTO. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor alle partijen.