Business spiritualiteit

Spiritualiteit in een zakelijke omgeving is helaas vaak ‘not done’ en zweverig. Niets is minder waar, het biedt juist de opening naar een heel nieuwe aanpak en ontwikkeling van mensen in de organisatie.

Er is een belangrijk en groot verschil tussen vernieuwen en veranderen in organisaties. Bij veranderen wordt uitgegaan van bestaande structuren die efficiënter ingericht moeten worden. Business spiritualiteit en vernieuwen gaan uit van de kwaliteit van het bestaan van de mensen die in de organisatie werken. Naast onze EQ en IQ beschikt elk mens over een spirituele intelligentie. Een geestelijke verdieping die inzichten geeft over wat jou als persoon drijft, waar je voor staat, wat jouw persoonlijke missie is van waaruit je doet wat je wenst te doen en wat jou ten diepste richting geeft.

Deze inzichten bij elkaar brengen ten dienste van de organisatie. Van daaruit de creatieve vernieuwing laten ontstaan die helpt om de organisatie duurzamer te maken in de betekenis van continuïteit en de bijdrage aan de verbetering van de wereld om ons heen. Dat is Business Spiritualiteit!

Je durft daarbij te vertrouwen op je intuïtie en je durft te luisteren naar alles wat er op dat moment is. Vanuit je hart en je hoofd. Vanuit denken, voelen en compassie met het geheel van de dingen.

Simon Sinek heeft ons met zijn Golden Circles een handvat gegeven om business spiritualiteit uit het zweverige te halen.  Met de ‘Why’ gaat hij naar de kern waarom het draait voor jou. Waarom doe je de dingen die je doet? Wat is onze ‘believe’; persoonlijk en voor de organisatie en dat oprecht en werkelijk uitdragen en leven. Walk your talk…Durven te luisteren naar wat je echt drijft en daarnaar te handelen. Business spiritualiteit is ook alligned zijn als medewerker met de ‘Why’ van de organisatie. Je persoonlijke missie mag in lijn zijn met de missie van het werk wat je graag doet en de organisatie waar je voor werkt.

Business spiritualiteit is voor ons de basis van waaruit wij wensen te werken en leven, en we brengen het gedachtengoed graag verder. We zien mensen erdoor persoonlijk groeien en daarmee de organisatie waarvoor zij werken.